تیپهای شخصیتی و یادگیری در شبکه های اجتماعی

تیپهای شخصیتی MBTI  و حضور و یادگیری در شبکه های  اجتماعی

ریچ تامسون ونانسی شابوت از تیم تحقیق سی پی پی اخیرا” تالیف کرده اند:

———————————————-

در مورد اینکه چگونه سازمانها می توانند یادگیری اجتماعی را با درک  مفاهیم تیپهای شخصیتی مثل مواردی که براساس ابزار MBTI هستند موثر ترسازند.مطلب برگزیده زیر را بخوانید:

رسانه های اجتماعی ارزشهای چشمگیری مانند مشغول کردن  جایگاهی برای آموزش پویا ومتقابل … ارائه می دهند. برخی موارد شاید توانایی سازمانها در یکپارچه کردن  عموم به سمت یادگیری ورشد را تحت تاثیر قراردهند هرچند تنوع دادن به روشهای یادگیری کارمندان یا  و میل به مشارکت در یادگیری   باشد. هردو برای مثال همانطور که ابزار ام بی تی آی نشان می دهد  تحت تاثیر تیپهای شخصیتی قرار می گیرند.

برونگرایی/درونگرایی  E/I :

جنبه های مختلف  رسانه های اجتماعی از جمله اینکه مثل یک اتاق جلسه با پیغامهای سریع وفوری هستند شاید ایده آل نباشد ولی به عنوان یک صفحه برای پیامهای غیر همزمان شاید به نظر  جذاب بیاید وبرای اشخاصی با ترجیح برونگرایی اجازه دهد تا افکار خود رابا دیگران به اشتراک بگذراند.

حسی /شهودی S/N  :

اشخاصی با ترجیح منطقی S؛  شاید به این شکل از رسانه های اجتماعی بهره می برند که به آنها امکان دسترسی به محتوای ویدیویی را می دهد وآنها می توانند بلافاصله فرایند مورد نظرشان را با بهره گیری از نظر متخصصان شکل دهند. برای یادگیرندگان با تر جیح شهودیN ،  رسانه های اجتماعی امکان ایجاد  طوفان فکری از ایده های جدیدبا  رهیران فکری  را به آنها می دهد و مشارکت  آنها را تقویت می کند.

فکری / احساسی T/F :

برای  افراد با ترجیح فکریT ،  رسانه های اجتماعی به آنها امکان نظردادن سوال کردن و مذاکره در گروههای مباحثه و گفتگو رامی دهد که بسیار برایشان سود مند است .یادگیرندگان با ترجیح F می توانند با استفاده ازرسانه های اجتماعی با افرادی با ارزشهای همانند  ارتباط برقرار کنند وازتجارب مثبت گفتگو بهره مند شوند.

منظم/نامنظم J/P  :

یادگیرندگان با ترجیح منظم بودنJ  می توانند با استفاده  از امکانات  رسانه های اجتماعی  تقویم برنامه و راهبردهای خودرا به دقت ودرستی  به اشتراک گذاشته وسازماندهی کنند.یادگیرندگان با ترجیح نامنظمP می توانند با استفاده از رسانه های اجتماعی به بستری آزاد وبدون محدودیت زمان برای تبادل ایده ها دسترسی پیدا کنند واز  اطلاعات با  طیف گسترده ای  از منابع بهره مند شوند.

موسسه CPP که منتشر کننده ابزار MBTI می باشد تحقیقی در این زمینه انجام داده است که نشان می دهد در حالی که اکثریت تمام تیپها (۶۵درصد) از فیس بوک استفاده  می کنند ، آنهایی که ترجیهات EN برونگرایی وشهودی دارند ۱۰درصد بیشتر در فیس بوک فعالیت داشته اند .در LINKEDIN  که بطورکلی میزان استفاده عمومی  کمتری نسبت به فیس بوک دارد (۳۳درصد)  تفاوت فعالیت در برونگراها ودرونگراها به خوبی قابل مشاهده بوده است به ترتیب ۴۰ درصد در مقابل ۲۸ درصد. در TWEETER که میزان استفاده عمومی ۱۱ درصد نسبت به فیس بوک یا لینکداین  گزارش شده است  بیشترین میزان استفاده که توسط یک تیپ شخصیتی گزارش شده است ۱۲ درصد بوده است (سه تیپ دیگر درمجموع تنها ۲ درصد استفاده داشته اند).

————————————-

زحمت ترجمه این بحث را خانم لیلا پورعبداللهی کشیده اند –

متن اصلی دراین آدرس موجود است : “Leverage Personality in Social Learning

اشتراک گذاری

WhatsApp
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط